Jak mám doložit minulé příjmy pro oddlužení?

Minulé příjmy žadatele o oddlužení se uvádějí za předchozích 12 měsíců před podáním žádosti o oddlužení a lze je doložit některým z následujících dokladů:

1) Příjmy ze zaměstnání

 • výplatní pásky za celé zadané období
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplaceném příjmu (lze použít vlastní formulář zaměstnavatele nebo náš formulář ke stažení zde)
 • evidenční list důchodového pojištění za zadané období
 • výpisy z bankovního účtu o přijatých platbách mzdy
  (z dokladů musí být zřejmé, kdo byl plátcem částek a jaká byla jejich výše, v žádosti o oddlužení se pak zadá souhrnná částka za celé období)

2) Starobní nebo jiný důchod

 • přehled o vyplaceném důchodu za celé zadané období (vystaví na požádání na kterékoliv pobočce správy sociálního zabezpečení)
 • kopie složenek o vyplaceném důchodu
 • výpisy z bankovního účtu o přijatých částkách důchodu
  (z dokladů musí být zřejmé, kdo byl plátcem částek a jaká byla jejich výše, v žádosti o oddlužení se pak zadá souhrnná částka za celé období)

3) Podpora v nezaměstnanosti

 • potvrzení o čerpaných dávkách podpory v nezaměstnanosti (vystaví na požádání na kterékoliv pobočce úřadu práce)
 • kopie složenek o vyplacené podpoře v nezaměstnanosti
 • výpisy z bankovního účtu o přijatých částkách podpory v nezaměstnanosti
  (z dokladů musí být zřejmé, kdo byl plátcem částek a jaká byla jejich výše, v žádosti o oddlužení se pak zadá souhrnná částka za celé období)

4) Rodičovská nebo mateřská

 • potvrzení o čerpaných dávkách rodičovské (vystaví na požádání na kterékoliv pobočce úřadu práce)
 • potvrzení o čerpaných dávkách mateřské (vystaví na požádání na kterékoliv pobočce správy sociálního zabezpečení)
 • kopie složenek o vyplacených dávkách podpory
 • výpisy z bankovního účtu o přijatých dávkách podpory
  (z dokladů musí být zřejmé, kdo byl plátcem částek a jaká byla jejich výše, v žádosti o oddlužení se pak zadá souhrnná částka za celé období)

5) Příjem z podnikání

 • kopií daňových přiznání za zadané období (lze získat na vyžádání na příslušném finančním úřadě)
 • přehled příjmů a výdajů v roce podání žádosti o oddlužení, pokud ještě nebylo uzavřeno účetní závěrkou
 • přehled skutečných výdajů v podnikání, pokud jsou v daňovém přiznání výdaje uplatňovány paušálem

6) Jiné příjmy

 • potvrzení plátce o vyplacení jiného příjmu (lze použít jakýkoliv doklad plátce nebo náš formulář ke stažení zde)
 • jakýkoliv jiný doklad, ze kterého bude patrná výše přijaté částky a identifikace plátce, který ji uhradil