Potvrzení o výši jiných příjmů než ze zaměstnání

POTVRZENÍ O VÝŠI JINÝCH PŘÍJMŮ NEŽ ZE ZAMĚSTNÁNÍ

 

Plátce

Jméno/Název:

Datum narození/IČ:

Bydliště/Sídlo:

Zástupce:

 

Příjemce

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

 

1. Budoucí příjem *)

Plátce potvrzuje, že příjemci vyplatí následující částku:

Důvod výplaty:

Periodicita: jednorázově – měsíčně – denně – jiná: **)

Doba trvání: jednorázově – na dobu neurčitou – na dobu určitou do: **)

Částka k výplatě:

 

2. Uplynulý příjem za posledních 12 měsíců *)

Plátce potvrzuje, že příjemci vyplatil následující částky:

Od:

Do:

Důvod výplaty:

Vyplacená částka:

 

Od:

Do:

Důvod výplaty:

Vyplacená částka:

 

Od:

Do:

Důvod výplaty:

Vyplacená částka:

 

Plátce

Datum:

Podepsán/a: