Potvrzení o výši příjmů zaměstnance

POTVRZENÍ O VÝŠI PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCE

 

Zaměstnavatel

Jméno/Název:

Datum narození/IČ:

Bydliště/Sídlo:

Zástupce:

 

Zaměstnanec

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

 

1. Budoucí hrubý měsíční příjem *)

Zaměstnavatel potvrzuje, že zaměstnanec je u něj zaměstnán v zaměstnaneckém poměru s předpokládaným budoucím příjmem ze zaměstnání:

Typ poměru: pracovní poměr – dohoda o práci konané mimo pracovní poměr **)

Doba trvání: na dobu neurčitou – na dobu určitou do: **)

Pracovní zařazení:

Hrubý příjem/měs.:

 

2. Čistý měsíční příjem v uplynulých 12 měsících *)

Zaměstnavatel potvrzuje, že zaměstnanec u něho dosáhl v zaměstnaneckém poměru níže uvedených čistých příjmů ze zaměstnání:

Od:

Do:

Typ poměru: pracovní poměr – dohoda o práci konané mimo pracovní poměr **)

Pracovní zařazení:

Čistý příjem celkem:

 

Od:

Do:

Typ poměru: pracovní poměr – dohoda o práci konané mimo pracovní poměr **)

Pracovní zařazení:

Čistý příjem celkem:

 

Od:

Do:

Typ poměru: pracovní poměr – dohoda o práci konané mimo pracovní poměr **)

Pracovní zařazení:

Čistý příjem celkem:

 

Zaměstnavatel

Datum:

Podepsán/a: