Než začnete

Před podáním žádosti o oddlužení si zjistěte, zda splňujete podmínky osobního bankrotu a zajistěte doklady, které budou nutné pro kompletaci žádosti. Pro předběžný výpočet podmínek pro oddlužení můžete využít insolvenční kalkulačku s kalkulátorem splátek. Chcete-li si předběžně vyzkoušet vyplnit žádost o oddlužení, přejděte na nezávazné vyzkoušení formuláře o oddlužení.

Podmínky oddlužení

Žádost o oddlužení lze podat, pokud:

 • dlužíte alespoň dvěma různým věřitelům (úplný seznam dluhů se nedokládá, nemusíte vědět přesně, komu a kolik dlužíte)
 • stávající dluhy nesplácíte nebo je vzhledem k vašim příjmům reálné, že je v blízké době nebudete moci splácet
 • v následujících letech budete mít takové příjmy, které umožní splácet alespoň 2.178 Kč měsíčně nebo při společném oddlužení manželů alespoň 3.267 Kč měsíčně (od 1.6.2019 byla zrušena minimální hranice splacení alespoň 30% dluhů)

Pro předběžnou kalkulaci, zda s vašimi příjmy dosáhnete na podmínky vyhlášení osobního bankrotu, vyplňte údaje insolvenční kalkulačky s kalkulátorem splátek oddlužení.

Insolvenční kalkulačka

Základní informace
Žadatel
Manžel/ka žadatele

Doklady k oddlužení

Pro podání žádosti o oddlužení si připravte doklady uvedené níže.

Doklady vztahující se k dluhům

Od 1.6.2019 není nutné dokládat úplný seznam dluhů, postačí doložit doklady alespoň ke dvěma dluhům. Doklady k dluhům mohou být např.:

 • doklad o vzniku dluhu (smlouva, rozhodnutí soudu, doklad o zřízení účtu apod.)
 • upomínka věřitele k zaplacení
 • výpis z internetové databáze dluhu
 • splátkový kalendář
 • doklad o uznání dluhu
 • e-mailové korespondence
 • rozhodnutí o nařízení exekuce nebo exekuční příkaz, pokud je dluh již v exekuci
 • výpis z registru exekucí

Doklady vztahující se k minulým příjmům

Zajistěte doklady, ze kterých vyplývá, jaké byly vaše příjmy v předchozích 12 měsících před podáním žádosti. Z dokladů je nutné vyčíst, kdo vám příjem vyplácel, za jaké období a jaká byla jeho výše. Těmito doklady mohou být např.:

Typ Doklad Kdo vám jej vydá
Příjem ze zaměstnání Potvrzení zaměstnavatele o dosaženém čistém výdělku (vzor si můžete stáhnout zde), mzdové listy, výplatní pásky, platové výměry, potvrzení mzdové účtárny Zaměstnavatel, personální oddělení, mzdová účtárna apod.
Příjem z vlastního podnikání Daňové přiznání, potvrzení finančního úřadu o zdanitelných příjmech Účetní, finanční úřad
Důchod Potvrzení o výši vyplaceného důchodu, výplatní složenky Okresní správa sociálního zabezpečení
Sociální dávky Potvrzení o výši vyplacených sociálních dávek, výplatní složenky Okresní správa sociálního zabezpečení
Jiné příjmy Daňové přiznání, potvrzení o výši vyplaceného příjmu (vzor ke stažení zde) Finanční úřad, plátce příjmu

 

Doklady vztahující se k budoucím příjmům

Zajistěte doklady, ze kterých vyplývá, jaké budou vaše příjmy v nadcházejícím období. Z dokladů je nutné vyčíst, kdo vám bude příjem vyplácet a jaká bude jeho výše. Těmito doklady mohou být např.:

Typ Doklad Kdo vám jej vydá
Příjem ze zaměstnání Pracovní smlouva se zaměstnavatelem, mzdový výměr, potvrzení o předpokládané výši příjmu (vzor ke stažení zde) Zaměstnavatel, personální oddělení, mzdová účtárna apod.
Příjem z vlastního podnikání Podnikatelský plán, uzavřené smlouvy s odběrateli, potvrzení o předpokládané výši příjmu (vzor ke stažení zde) Odběratelé nebo zákazníci vašeho zboží nebo služeb
Důchod Potvrzení úřadu o výši přiznaného důchodu Okresní správa sociálního zabezpečení
Sociální dávky Potvrzení úřadu o výši přiznaných sociálních dávek Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad  práce
Jiné příjmy Potvrzení o výši příjmu (vzor ke stažení zde) Finanční úřad, plátce příjmu

 

Doklady vztahující se k výživnému

Pokud vám bylo soudem uloženo platit výživné, zajistěte soudní rozsudek, kterým bylo placení výživného uloženo.

Typ Doklad Kdo vám jej vydá
Výživné Soudní rozsudek o určení výživného Soud, který rozsudek vydal

 

Doklady vztahující se k vašemu majetku

Sepište si majetek, který vlastníte. Pokud žádáte o oddlužení s manželem/kou, sepište i majetek vlastněný manželem/kou. Formulář ke stažení si stáhněte zde.


Seznam všech údajů, které budete uvádět v žádosti o oddlužení, naleznete zde.


Máte vše připravené? Přejděte ke kompletaci žádosti o oddlužení. Nevíte-li si s něčím rady, kontaktujte nás.