Jak mám doložit budoucí příjmy pro oddlužení?

Budoucí příjmy žadatele o oddlužení lze doložit některým z následujících dokladů:

1) Příjmy ze zaměstnání

  • Pracovní smlouva
  • Mzdový výměr (pokud není mzda uvedena v pracovní smlouvě)
  • Potvrzení zaměstnavatele o trvání pracovního poměru a výši příjmu (lze použít i náš formulář ke stažení zde)

2) Starobní nebo jiný důchod

  • Oznámení o výměru důchodu pro aktuální kalendářní rok (kopii lze získat na kterékoliv pobočce správy sociálního zabezpečení)

3) Podpora v nezaměstnanosti

  • Rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti (kopii lze získat na kterékoliv pobočce úřadu práce)

4) Mateřská

  • Rozhodnutí o přiznání peněžité podpory v mateřství (kopii lze získat na kterékoliv pobočce správy sociálního zabezpečení)

5) Rodičovský příspěvek

  • Rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku (kopii lze získat na kterékoliv pobočce úřadu práce)

6) Příjem z podnikání

  • Objednávky nebo smlouvy s odběrateli na následující období
  • Podnikatelský plán
  • Čestné prohlášení o budoucích příjmech z podnikání spolu s doklady o minulých příjmech dosažených v podnikání