Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

(Tento formulář se poskytuje pro účely odstoupení spotřebitele od smlouvy o poskytování právních služeb ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.)

 

Čížek & Partneři advokátní kancelář s.r.o.
Železná 255/24
460 01 Liberec
Česká republika

e-mail: info@bankrotonline.cz

 

Odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb ohledně oddlužení

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí právních služeb sjednaných s vaší advokátní kanceláří ohledně oddlužení dlužníka:

 

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

 

Podpis:

(podpis připojit pouze v případě, že formulář je zasílán v písemné podobě)