Seznam údajů pro žádost o oddlužení

SEZNAM ÚDAJŮ PRO POTŘEBU ODDLUŽENÍ

Tento seznam obsahuje přehled všech údajů, které jsou nutné pro podání žádosti o oddlužení přes www.BankrotOnline.cz. Do seznamu si můžete poznamenat potřebné údaje, které pak vyplňte přímo do online žádosti o oddlužení.

 

1. Žadatel o oddlužení (uvedou se údaje osoby, která žádá o oddlužení)

Jméno:

Příjmení:

Titul před jménem:

Titul za jménem:

Rodinný stav:

 

Trvalé bydliště

Stát:

PSČ:

Obec:

Část obce:

Ulice:

Číslo domu:

 

Korespondenční adresa

Stát:

PSČ:

Obec:

Část obce:

Ulice:

Číslo domu:

E-mail:

Rodné číslo:

Datum narození:

Státní příslušnost:

 

2. Manžel/ka žadatele o oddlužení (uvádí se, pokud bude žádost o oddlužení podávána společně s manželem/kou)

Jméno:

Příjmení:

Titul před jménem:

Titul za jménem:

Rodinný stav:

 

Trvalé bydliště

Stát:

PSČ:

Obec:

Část obce:

Ulice:

Číslo domu:

Rodné číslo:

Datum narození:

Státní příslušnost:

 

3. Rodinní příslušníci žadatele o oddlužení (uvádí se, pokud žadatel o oddlužení žije ve společné domácnosti s dalšími osobami nebo platí jiným osobám výživné)

Jméno:

Příjmení:

 

Trvalé bydliště

Stát:

PSČ:

Obec:

Část obce:

Ulice:

Číslo domu:

 

Vztah k žadateli

Typ vztahu (syn/dcera – manžel/manželka – jiná osoba)

Žije s žadatelem ve stejné domácnosti (ano/ne)?

Je žadatel povinen živit tuto osobu (ano/ne)?

Bylo výživné na tuto osobu určeno soudem (ano/ne)?

Částka výživného Kč měsíčně, bylo-li uloženo soudem

Číslo soudního rozhodnutí o stanovení výživného, bylo-li vydáno

 

4. Majetek žadatele o oddlužení a jeho manžela/ky, pokud manželé žádají o oddlužení společně (uvede se veškerý majetek kromě věcí osobní potřeby, který žadatelé vlastní; pro orientační soupis majetku lze použít také formulář Přehled majetku)

Druh majetku (věc – nemovitost – bankovní účet – stavební spoření – životní pojištění – akcie – jiné)

Popis:

Počet kusů:

Rok pořízení:

Pořizovací cena Kč:

Aktuální cena Kč:

Číslo účtu:

Aktuální zůstatek Kč:

Byla věc odevzdána jako zástava věřiteli (ano/ne)

 

5. Dluhy žadatele o oddlužení a jeho manžela/ky, pokud manželé žádají o oddlužení společně (postačuje uvedení jakýchkoliv dvou dluhů, není nutné zadávat kompletní seznam dluhů žadatele. Pokud jsou dluhy již v exekuci, údaje se nezadávají)

Název nebo jméno věřitele:

IČ nebo datum narození věřitele:

 

Sídlo nebo bydliště věřitele

Stát:

PSČ:

Obec:

Část obce:

Ulice:

Číslo domu:

 

Věřitel je příbuzným žadatele nebo manžela/ky žadatele (ano/ne)

Důvod vzniku dluhu (smlouva o půjčce – smlouva o zápůjčce - smlouva o úvěru – leasingová smlouva – kreditní karta – kontokorent – náhrada škody – platební výměr – soudní rozhodnutí – jiné)

Číslo smlouvy:

Datum uzavření:

Datum splatnosti poslední neuhrazené splátky:

Datum, kdy žadatel splatil poslední splátku:

Aktuální výše dluhu:

Číslo rozsudku, pokud zaplacení již bylo uloženo soudním rozsudkem:

Druh zajištění, pokud je dluh zajištěn nějakým majetkem žadatele (např. zástavní právo, zadržovací právo apod.)

 

6. Minulé příjmy (uvedou se veškeré příjmy, které žadatelé pobírali v posledních 12 měsících)

Druh příjmu (mzda – příjem z podnikání – důchod – mateřská – rodičovský příspěvek - podpora v nezaměstnanosti – nemocenská – jiný – bez příjmu)

Název nebo jméno plátce:

IČ nebo datum narození plátce:

 

Sídlo nebo bydliště plátce

Stát:

PSČ:

Obec:

Část obce:

Ulice:

Číslo domu:

 

Doba čerpání příjmu od-do:

Výše příjmu za uvedené období:

 

7. Budoucí příjmy (uvedou se veškeré příjmy, které žadatelé budou pobírat po schválení oddlužení)

Druh příjmu (mzda – příjem z podnikání – důchod – mateřská – rodičovský příspěvek - podpora v nezaměstnanosti – nemocenská – jiný – bez příjmu)

Název nebo jméno plátce:

IČ nebo datum narození plátce:

 

Sídlo nebo bydliště plátce

Stát:

PSČ:

Obec:

Část obce:

Ulice:

Číslo domu:

 

Výše měsíčního příjmu:

 

8. Pohledávky (Uvedou se osoby, které žadateli něco dluží. Pokud žadateli nikdo nedluží, ponechá se nevyplněné)

Název nebo jméno dlužníka:

IČ nebo datum narození dlužníka:

 

Sídlo nebo bydliště dlužníka

Stát:

PSČ:

Obec:

Část obce:

Ulice:

Číslo domu:

 

Důvod vzniku dluhu (smlouva o půjčce – smlouva o zápůjčce - smlouva o úvěru – leasingová smlouva – kreditní karta – kontokorent – náhrada škody – platební výměr – soudní rozhodnutí – jiné)

Číslo smlouvy:

Datum uzavření:

Datum splatnosti:

Aktuální výše pohledávky:

Číslo řízení nebo rozsudku, pokud již bylo vydáno nebo probíhá:

 

9. Zaměstnanci žadatele (Uvedou se zaměstnanci žadatele. Pokud žadatel žádné zaměstnance nemá, ponechá se nevyplněné)

Jméno:

Příjmení:

 

Trvalé bydliště

Stát:

PSČ:

Obec:

Část obce:

Ulice:

Číslo domu:

 

10. Ostatní údaje

V této sekci lze zadat jakékoliv další údaje nebo požadavky, které žadatel považuje za důležité pro vyřízení jeho žádosti o oddlužení.