Z naší poradny: Co dělat, když příjmy nedostačují k oddlužení?

Z naší poradny: Co dělat, když příjmy nedostačují k oddlužení?

Dotaz: Jsem zaměstnaná na částečný úvazek, ale s mými příjmy nejsem schopna splatit ani 30% dluhů. Dá se to nějak řešit?

Odpověď: Ano, pokud vaše běžné příjmy nepostačují ke splacení alespoň 30% dluhů, neznamená to nutně konec nadějí na oddlužení.

Jedním z řešení v takových případech může být zajištění mimořádného příjmu, a to nejčastěji formou jednorázového peněžního daru nebo pravidelnými měsíčními peněžními dávkami, tzv. důchodem.

V prvním případě je nutné doložit, že vám jiná osoba poskytla nebo je připravena poskytnout finanční dar alespoň ve výši, která pokryje chybějící část pro splacení dluhu. Smlouva musí být pro účely insolvenčního řízení uzavřena v písemné podobě.

V druhém případě se jiná osoba zaváže, že vám bude po dobu oddlužení poskytovat pravidelné měsíční peněžní dávky, tzv. důchod, který bude alespoň ve výši pokrývající chybějící část pro splácení dluhu. Také tato smlouva vyžaduje pro účely insolvenčního řízení písemnou podobu.

Nejčastěji v praxi poskytují tyto mimořádné příjmy ostatní členové rodiny. Není to však podmínkou, poskytovatelem daru nebo důchodu může být i jakákoliv jiná osoba, která se k tomu zaváže příslušnou smlouvou.

Pro sepis darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu doporučujeme spočítat si nejprve v naší insolvenční kalkulačce, jak velkou část dluhu splatíte se svými aktuálními příjmy a při jakých příjmech dosáhnete splacení alespoň 30% vašich dluhů. Rozdíl představuje částku, kterou bude nutné zajistit z mimořádných příjmů.

U darovací smlouvy uveďte tuto vypočtenou částku jako dar v celé výši. U smlouvy o důchodu vydělte tuto částku číslem 60 a dostanete tak výši měsíční splátky důchodu.

Vzory darovací smlouvy a smlouvy o důchodu si můžete stáhnout zde:

Vzor darovací smlouvy ke stažení zdarma

Vzor smlouvy o důchodu ke stažení zdarma