Vláda navrhuje rozšíření možnosti oddlužení pro více dlužníků

Vláda navrhuje rozšíření možnosti oddlužení pro více dlužníků

Vláda ČR schválila na svém středečním zasedání novelu insolvenčního zákona, která by měla zpřístupnit možnost oddlužení většímu okruhu dlužníků.

Podle schválené novely by oddlužení mohli podstoupit i ti dlužníci, kteří na něj aktuálně nedosáhnou pro nedostatek příjmů neumožňujících jim splatit alespoň 30% jejich dluhů. Proces oddlužení by nově trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Minimální výše splaceného dluhu (aktuálně 30%) by nebyla stanovena. V případě, že by dlužník prokázal, že činí veškeré nutné úkony směřující k uhrazení svého dluhu, odevzdal by věřitelům veškerý svůj majetek a hradil by vše, co vydělá (po odečtení zákonem stanoveného minima), po sedmi letech splácení by mu bylo prominuto splacení zbývající části dluhu bez ohledu na to, jak velkou část dluhu uhradil.

Novela nyní putuje k projednání do Poslanecké sněmovny. Předpokládá se, že podmínky pro oddlužení se zde ještě dále změní.