Poslanecká sněmovna změní podmínky pro osobní bankroty

Poslanecká sněmovna změní podmínky pro osobní bankroty

Poslanecká sněmovna pravděpodobně změní podmínky pro osobní bankroty dlužníků jinak, než jak jí bylo předloženo předchozím vládním návrhem. Vyplývá tak z jednání ústavněprávního výboru Sněmovny, který se vyjadřoval k několika desítkám pozměňovacích návrhů poslanců.

Z vládního návrhu zákona by tak měla vypadnout varianta nazývaná "sedm - nula" předpokládající úplné oddlužení dlužníka, pokud se bude po sedm let maximálně snažit o splácení svých závazků. Nově je navrhováno, aby dlužník splácel své dluhy po dobu pěti let, nemusel by však povinně splatit alespoň 30% svých dluhů, mohlo by to být i méně. Insolvenční soud by v takovém případě musel uznat, že se dlužník o splacení svých dluhů řádně snažil. V případě vyhovění by dlužníkovi odpustil splacení zbývající části dluhu.

Podporována je i změna umožňující jednodušší oddlužení důchodců, u kterých se předpokládá rychlejší varianta oddlužení ve lhůtě tří let. Tuto možnost by mohli využít pouze jednou.

V rámci oddlužení se předpokládá také rychlejší varianta u dlužníků, kteří za tři roky splatí v plné výši všechny přednostní pohledávky (např. výživné na děti) a alespoň polovinu zbývajících dluhů. V takovém případě by byly jejich zbývající dluhy rovněž odpuštěny.

Schvalování novely bude nyní probíhat v rámci druhého čtení poslanecké sněmovny, která může do návrhu provést další změny.