Podmínky oddlužení se zmírní, schválila Poslanecká sněmovna

Podmínky oddlužení se zmírní, schválila Poslanecká sněmovna

Na osobní bankrot dosáhne v budoucnu zřejmě více dlužníků než doposud. Poslanecká sněmovna schválila novelu insolvenčního zákona, která ruší dosavadní podmínku splacení alespoň 30% dluhů. Novelu musí ještě schválit Senát a Prezident.

Novela předpokládá obdobně jako doposud automatické oddlužení v případě, že dlužník splatí ve stanovené době předepsanou část dluhů. Kromě stávající varianty splacení alespoň 30% dluhů v průběhu pěti let přibude i rychlejší varianta splacení alespoň 60% dluhů v průběhu tří let. Řádným splacením dojde k automatickému odpuštění zbývající části dluhu.

Nebude-li dlužník schopen splatit ani tuto minimální část dluhů, bude oddlužení stále možné, ale bude muset být schváleno insolvenčním soudem. Ten bude přezkoumávat, zda se dlužník o splacení svých dluhů po dobu splácení usilovně snažil. Rozhodne-li soud, že tomu tak bylo, bude dlužníkovi splacení zbývající části dluhu rovněž odpuštěno.

Speciální úprava bude platit pro seniory, kterým by k provedení oddlužení postačovalo splácení po dobu alespoň tří let. Tuto možnost by mohli využít pouze jednou.

Žádost o oddlužení bude dlužník moci podat i v případě, že k okamžiku jejího podání nebude schopen doložit možnost splacení alespoň 30% dluhů v následujících pěti letech.

Novela nyní bude projednána v Senátu a v případě schválení poté podepsána Prezidentem.