Novela insolvenčního zákona zamezuje praktikám nekalých oddlužovacích společností

Novela insolvenčního zákona zamezuje praktikám nekalých oddlužovacích společností

1.7.2017 vstoupí v platnost nová pravidla pro tzv. osobní bankroty, jejichž cílem je zjednodušení postupu oddlužení dlužníků a úprava podmínek pro podávání žádostí o oddlužení. Jaké změny čekají žadatele o oddlužení?


1. Způsob podávání žádostí o oddlužení

Žádost o povolení oddlužení si již nebude moci podat dlužník sám, ale bude tak moci učinit pouze prostřednictvím advokáta nebo jiné zákonem stanovené kvalifikované osoby. V případě, že by dlužník podal žádost sám, bude tento insolvenčním soudem odmítnut.

2. Odměna za zpracování žádosti o oddlužení

Výše odměny za zpracování žádosti o oddlužení bude stanovena výlučně zákonem, a to ve výši 4.000 Kč bez DPH za oddlužení jednotlivce a 6.000 Kč bez DPH za společné oddlužení manželů. Odměnu bude možné nárokovat pouze v případě povolení oddlužení insolvenčním soudem. Změna cílí na nekalé praktiky komerčních oddlužovacích společností, které za zpracování žádostí o oddlužení požadovaly odměny v řádech až desetitisíců korun.

3. Přidělování případů insolvenčním správcům

Novela mění systém přidělování případů oddlužení insolvenčním správcům. Namísto dosavadního určení správce podle provozovny v obvodu okresního soudu dlužníka budou případy nadále přidělovány podle pořadí v rámci celého kraje. Změna si klade za cíl snižování počtu provozoven insolvenčních správců, kteří pro navýšení počtu zpracovávaných případů účelově zřizovali často pouze virtuálních pobočky kanceláří ve více okresech.

4. Schůze věřitelů

Z důvodu častého nezájmu věřitelů nebude v případech oddlužení již schůze věřitelů svolávána automaticky, ale svolá se pouze v případě, že o to výslovně požádá nadpoloviční většina věřitelů.

 

Na www.BankrotOnline.cz jsou všechny nové změny již plně zapracovány. Žádosti o oddlužení jsou i nadále zpracovávány výhradně naší advokátní kanceláří, odměna za zpracování je účtována pouze za předpokladu povolení oddlužení soudem v zákonem stanovené maximální výši.

Potřebujete oddlužit? Vyzkoušejte si zadat nezávaznou žádost přímo v našem online registračním formuláři zde.