Jednodušší oddlužení od 1.6.2019, schválila definitivně Poslanecká sněmovna

Jednodušší oddlužení od 1.6.2019, schválila definitivně Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna schválila definitivní podobu novely insolvenčního zákona, která od 1.6.2019 umožní vstup do oddlužení podstatně většímu okruhu žadatelů.

Sněmovna se musela novelou zabývat opětovně poté, co jí byla vrácena s připomínkami Senátem. Nakonec se však přiklonila ke své původně schválené verzi beze změn.

Novela ruší dosavadní podmínku pro vstup do oddlužení pouze pro žadatele, kteří byli schopni splatit alespoň 30% svých dluhů. Nadále bude platit, že žadatel bude muset být schopen měsíčně zaplatit částku alespoň ve výši dvojnásobku odměny insolvenčního správce, tj. v případě individuálního žadatele 1.989 Kč měsíčně a v případě společného oddlužení manželů 2.984 Kč měsíčně.

K oddlužení dojde, splatí-li žadatel během tří let 60% svých dluhů nebo během pěti let 30% dluhů. Při nedosažení této hranice schválí oddlužení soud, pokud se žadatel pod dohledem insolvenčního správce o splacení dluhů snažil.

Novela také zakazuje činnost různých nelicencovaných oddlužovacích agentur, které nadále nebudou smět oddlužení zpracovávat ani takovou službu vůbec nabízet. Zpracovávat vstup žadatelů do oddlužení tak budou moci napříště pouze advokáti nebo jiné právně kvalifikované osoby a státem akreditované organizace.

Novela nyní putuje k podpisu prezidentovi, vstup v platnost se předpokládá k 1.6.2019.

Na www.BankrotOnline.cz jsou již všechny zadávací formuláře připraveny tak, aby odpovídaly podmínkám schválené novely. Doporučujeme žadatelům, kteří doposud nesplňovali podmínky pro vstup do oddlužení a mají o něj zájem, aby si žádost předpřipravili již předem prostřednictvím online formuláře na webu a mohli tak začít s oddlužením bezprostředně po nabytí účinnosti novely.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás nebo si vyzkoušejte zadat přímo nezávaznou žádost k vašmu oddlužení!

 

Nezávazná žádost