Pobírám pouze mateřskou nebo rodičovskou, jde požádat o oddlužení?

Ano, tyto dávky se započítávají do příjmů žadatele, ze kterého se kalkuluje výše splátek pro splácení dluhů. V případě, že z těchto dávek není schopen předepsanou částku splatit, je možné chybějící část doplatit např. prodejem majetku (pokud žadatel nějaký vlastní) nebo příspěvkem třetích osob (např. příbuzných) ve formě jednorázového daru nebo pravidelných měsíčních částek, které budou použity na umoření dluhu žadatele.