Pobírám pouze důchod, mohu vyhlásit osobní bankrot?

Ano, důchodové dávky se započítávají do příjmů žadatele, ze kterého se kalkuluje výše splátek pro splácení dluhů. V případě, že z důchodu není schopen takovou částku splatit, je možné chybějící část doplatit např. prodejem majetku (pokud žadatel nějaký vlastní) nebo příspěvkem třetích osob (např. příbuzných) ve formě jednorázového daru nebo pravidelných měsíčních částek, které budou použity na umoření dluhu žadatele.