Nemám žádné příjmy, mohu si požádat o oddlužení?

I v případě, že žadatel nemá odpovídající příjmy, lze provést jeho oddlužení, a to např. tak, že splacení předepsané části dluhů bude provedeno z příspěvku třetí osoby (např. někoho z příbuzných). Tato třetí osoba může poskytnout příspěvek na úhradu dluhu formou jednorázového daru nebo pravidelných měsíčních příspěvků. K doložení takových příjmů je nutné sepsat darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, jejichž vzory naleznete zde.