Moji příbuzní jsou ochotni mi přispět na splacení mých dluhů, jak máme postupovat?

Příspěvek na splacení dluhu od třetí osoby lze v takovém případě poskytnout buď jednorázově formou daru nebo ve formě pravidelných měsíčních (důchodových) splátek. K doložení těchto příjmů je nutné uzavřít darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, jejichž vzory naleznete zde.