Moje příjmy nestačí k povolení oddlužení, jak postupovat?

V případě, že žadatel není schopen zajistit splacení alespoň minimální stanovené splátky dluhů z vlastních prostředků, lze chybějící částku dorovnat např. prostřednictvím příspěvku od jiné osoby. Taková osoba může poskytnout buď jednorázový dar nebo pravidelné měsíční příspěvky (tzv. smluvní důchod), které budou použity na úhradu dluhů žadatele. K poskytnutí těchto příspěvků je nutné uzavřít darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, jejichž vzory naleznete zde.