Mohu požádat o oddlužení bez manžela/ky?

Ano, takovou variantu však nedoporučujeme. V případě, že je oddlužení provedeno pouze ve vztahu k jednomu z manželů, nebrání to věřitelům, aby zbývající část dluhů vymáhali vůči druhému manželovi. Doporučuje se proto podat společný návrh na oddlužení oběma manželi. Požadavek na společné oddlužení manželů lze zadat přímo v kroku 2 online žádosti o oddlužení.