Jakým způsobem mám doložit dluh ze spotřebitelského úvěru?

Dluh lze doložit aktuálním výpisem z úvěrového účtu, potvrzením vystaveným poskytovatelem úvěru, poslední upomínkou k úhradě, pokud je zde uvedena celková výše dluhu nebo jiným obdobným dokladem, ze kterého vyplývá aktuální výše dluhu.