Jakým způsobem mám doložit dluh z kreditní karty?

Dluh lze doložit aktuálním výpisem z účtu karty, poslední upomínkou k úhradě, pokud je v ní uvedená aktuální výše dluhu nebo jiným obdobným dokladem, pokud z něho vyplývá aktuální výše dluhu na kartě.