Jaké musím mít příjmy, aby mi bylo oddlužení povoleno?

Pro žádosti o oddlužení podané po 1.6.2019 musí žadatel prokázat, že bude schopen platit alespoň 1.989 Kč měsíčně nebo při společném oddlužení manželů alespoň 2.984 Kč měsíčně.

Splacení dluhů může být provedeno jak srážkami se mzdy tak jinými budoucími příjmy včetně případného prodeje majetku žadatele, dary třetích osob, příjmy ze zákonného nebo smluvního důchodu a dalšími. Pro ověření, zda vaše příjmy budou postačovat na povolení oddlužení, vyzkoušejte naši insolvenční kalkulačku.