Jak se dozvím, že oddlužení bylo schváleno?

O schválení oddlužení vás budeme informovat obratem e-mailem. Rozhodnutí o schválení oddlužení bude k dispozici také přímo na portálu ve složce Dokumentace. Stav rozhodování insolvenčního soudu můžete sledovat také na stránkách insolvenčního rejstříku dostupného na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do.