Jak podat žádost o oddlužení?

Žádost o oddlužení (vyhlášení osobního bankrotu) se podává u insolvenčního soudu na předepsaném formuláři. Dlužník musí být pro účely podání žádosti povinně zastoupen advokátem. Žádost je nutné doložit předepsanými přílohami osvědčujícími zejména minulé a budoucí příjmy a další skutečnosti rozhodné pro povolení oddlužení. Žádost o oddlužení včetně právního zastoupení pro vás kompletně zpracujeme online prostřednictvím portálu www.BankrotOnline.cz.