Jak mám doložit příjem, pokud jsem zaměstnán?

Příjmy ze zaměstnání lze doložit potvrzením zaměstnavatele o výši příjmů (formulář naleznete zde nebo lze použít vlastní formulář zaměstnavatele), výplatními páskami nebo výpisem z bankovního účtu o přijatých platbách mzdy. Z dokladů musí být zřejmé, za jaké období byly příjmy dosaženy, kdo byl jejich plátcem a jaká byla čistá částka dosaženého příjmu.