Jak mám doložit doklady o mých dluzích?

Existenci dluhu lze doložit některým z následujících dokladů:

1) pokud dluh JE již v exekuci

 • exekuční příkaz exekutora o nařízení nebo provedení exekuce
 • výzva exekutora k dobrovolnému splnění dluhu
 • potvrzení exekutora o aktuální výši dlužné částky
  (z dokladu musí být patrné, kdo je věřitelem, výše dlužné částky a číslo exekučního řízení)

2) pokud dluh ještě NENÍ v exekuci

 • smlouvu, na základě které dluh vznikl (např. smlouva o půjčce, smlouva o úvěru, platební výměr apod.)
 • upomínka k úhradě dluhu
 • výpis z účtu dluhu
 • jiným obdobným dokladem, ze kterého vyplyne váš závazek vůči věřiteli k úhradě dluhu
  (z dokladu musí být patrné, kdo je věřitelem, výše dlužné částky a doba její splatnosti)