Jak funguje BankrotOnline.cz?

BankrotOnline.cz je online systém, který umožňuje projít celým procesem žádosti o oddlužení jednoduše prostřednictvím internetu bez nutnosti osobních jednání nebo obíhání úřadů.

Pro provedení oddlužení zadá žadatel údaje nutné k oddlužení prostřednictvím online registračního formuláře dostupného přímo na www.BankrotOnline.cz. Po dokončení registračního formuláře vygeneruje systém automaticky veškerou dokumentaci nezbytnou ke zpracování oddlužení, která je dostupná ihned ke stažení přímo na portálu spolu s pokyny k dalšímu postupu. Po obdržení zkompletované dokumentace od žadatele pak provedeme veškeré zbývající kroky spojené s podáním žádosti o oddlužení k příslušnému insolvenčnímu soudu. O průběhu zpracování je žadatel informován prostřednictvím automatických e-mailových aktualizací.