Co se stane s oddlužením, když ztratím práci?

Ztráta příjmu, který byl doložen k žádosti o povolení oddlužení, neznamená automaticky ukončení oddlužení. Takovou změnu je nutné neprodleně nahlásit insolvenčnímu správci. Výpadek příjmů lze nahradit i mimořádnými příjmy např. poskytnutými třetími osobami ve formě jednorázového daru nebo pravidelnými měsíčními splátkami nebo požádat o změnu splátkového kalendáře.