Co je osobní bankrot?

Osobní bankrot je neformální označení pro oddlužení, kterým se rozumí způsob řešení dluhů dlužníka, který má více věřitelů a není schopen své dluhy splácet. Podstatou osobního bankrotu je, že dlužník musí v následujících 5 letech ze svých příjmů hradit alespoň 1.989 Kč měsíčně nebo při společném oddlužení manželů alespoň 2.984 Kč měsíčně. Za předpokladu řádného splacení předepsané části je mu poté úhrada zbývajícího dluhu odpuštěna.

Vyhlášení osobního bankrotu povoluje insolvenční soud na návrh dlužníka zastoupeného advokátem.